Bio Energie Instituut

Aantrekkelijk investeren in energiezuinige technologieën

energie-investeringsaftrek-eia-teaser

14

dec 13

0

download (2)De Energie Investeringsaftrek (EIA) bestaat al sinds enige jaren en is bedoeld om investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen en duurzame energie te stimuleren. Het is een aantrekkelijke fiscale aftrekregeling voor ondernemers. Behalve de normale afschrijving over de investering mag tot maximaal 41,5%van de aanschaf- en voortbrengingskosten van de fiscale winst worden afgetrokken.

Voorwaarden voor de EIA

Er zijn enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden:

  • Het bedrag aan energie-investeringen moet minimaal 2.500 euro zijn.
  • Het moet een nieuw bedrijfsmiddel betreffen
  • Het bedrijfsmiddel moet in de energielijst[pdf] worden genoemd.
  • Voor hetzelfde bedrijfsmiddel kan niet tegelijkertijd energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek verkregen worden.

Een uitzondering wordt gemaakt voor bedrijfsmiddelen die niet op de energielijst voorkomen, maar wel fossiele brandstof besparen en de algemene besparingsnorm halen. Deze komen ook in aanmerking voor de EIA.

Om voor de regeling in aanmerking te komen, moet de investering binnen drie maanden na aanschaf of tekening koopcontract gemeld worden bij het digitale loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Deze regeling was tot 2011 ook van toepassing op huurwoningen.

Groen ondernemen loont

Vaak wordt gedacht dat duurzaam duurder is, maar als je over de lange termijn beschouwt zijn er juist vaak voordelen te behalen. Duurzaam gaat langer mee. Er wordt bespaard op onderhouds- of vervangingskosten.

Denk bijvoorbeeld maar eens aan led-verlichting of zonnepanelen. Misschien duur in aanschaf, maar door de zeer lange levensduur en de grote besparing op energieverbruik wordt er op de langere termijn veel geld en energie bespaard.