Bio Energie Instituut

Doelstelling voor 2020 vereist meer windparken en biomassa

Windpark1

05

nov 12

0

Windpark1Volgens onderzoekscentrum ECN zijn de investeringen die door het nieuwe kabinet Rutte worden gedaan voldoende voor het bereiken van de doelstelling voor 2020, maar er zullen wel snel beslissingen moeten worden gemaakt. Het is namelijk nog niet duidelijk hoe het percentage duurzame energie precies zal worden verhoogd.

Er zullen dus plannen gemaakt moeten worden en dat moet op tijd gebeuren. Zo is de voorbereidingstijd voor windmolenparken op zee ten minste 5 jaar en in veel gevallen langer dan dat. Er zal dus snel een besluit moeten worden genomen met betrekking tot windparken die in 2020 operationeel moeten zijn. Daarnaast zal er ook moeten worden bepaald hoe kolencentrales kunnen worden gestimuleerd om meer biomassa te verstoken.

De overheid zal de komende maanden en jaren flink aan de slag moeten om de doelstelling te halen en het is te hopen dat het kabinet het bereiken van de doelstelling niet zal onderschatten.

Meer info vind je op ecn.nl.