Bio Energie Instituut

Duurzame energie

duurzaamDuurzame energie wordt steeds belangrijker. Niet alleen omdat de voorraad fossiele brandstoffen langzaam maar zeker opraakt, maar ook omdat de mensheid eindelijk door lijkt te krijgen dat ze zelf een steentje moeten bijdragen om de klimaatsverandering te stoppen.

We zullen moeten proberen de enorme hoeveelheden CO2 die we dagelijks de atmosfeer insturen te reduceren en de overschakeling naar duurzame energie kan daarbij veel helpen. Hoewel duurzame energie, in tegenstelling wat veel mensen denken, niet altijd zonder CO2-uitstoot is, is het wel een stuk milieuvriendelijker dan het opwekken van energie met fossiele brandstoffen.

We wekken in Nederland tegenwoordig ongeveer 10 procent van alle energie duurzaam op en de Nederlandse regering heeft zich voorgenomen om binnen 8 jaar op zijn minst 14 procent van alle energie duurzaam op te wekken. Er zal dus 4 procent meer duurzaam moeten worden opgewekt en het merendeel van deze energie zal waarschijnlijk worden opgewekt met bio-energie.

Bio-energie heeft als voordeel dat het een erg goedkope vorm van duurzame energie is en het kan worden opgewekt in kolencentrales die op dit moment actief zijn of worden gebouwd. Naast de toename in bio-energie zullen er ook meer windmolenparken komen en maken steeds meer mensen gebruik van zonnepanelen om zelf energie op te wekken.

Toch lijken de plannen met betrekking tot de écht milieuvriendelijke energie (zonne-energie en windenergie) de laatste jaren door de crisis wat minder positief. De regering geeft in economisch moeilijke tijden toch de voorkeur aan goedkopere vormen van duurzame energie en daardoor zullen we de komende jaren waarschijnlijk vooral afhankelijk blijven van bio-energie.