Bio Energie Instituut

Elektriciteit opwekken via lijkverbranding

crematorium

20

sep 14

0

Het is bekend dat crematoria veel energie verbruiken door de verbranding van lijken. Wanneer een lijk verbrand wordt, loopt de temperatuur toch al gauw op tot meer dan 1000 graden Celsius. In Groot-Brittannië heeft men bedacht om deze warmte te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit.

Vermindering kwikuitstoot

Het Verenigd Koninkrijk wil de uitstoot van kwik verminderen. Uit onderzoek bleek dat er tijdens crematieprocessen veel kwik vrij kwam, onder andere door de vullingen in tanden. Door het nadenken over maatregelen kwam een crematorium in Durham op het idee om met de vrijgekomen energie elektriciteit op te wekken.

 

Twee verbrandingsoven worden voorzien van turbines die elektriciteit leveren aan het lokale netwerk. Een van de ovens wordt dan gebruikt om het crematorium zelf en de bijbehorende werkplekken te verwarmen. Hierdoor wordt ook bespaard op de energiekosten voor verwarming.

 

Het is nog niet bekend of ook in Nederland dit soort crematoria in gebruik worden genomen. In het filmpje hieronder wordt een voorbeeld gegeven uit Zweden waar ze ook iets bijzonders doen met de opgewekte warmte.

 

Het crematieproces

Vroeger duurde een crematie ongeveer drie uur. Er worden steeds meer nieuwe technieken ontwikkeld om deze tijd te verkorten. In moderne crematieovens duurt een crematie ongeveer 75 minuten. Het is een geheel geautomatiseerd proces.

 

Wanneer de oven afgekoeld is, worden de resten verzameld in een asla. Daarna worden er de nog overgebleven metalen en eventuele andere resten verwijderd. Het as wordt aan de familie, indien gewenst, ter beschikking gesteld.

Hieronder is een afbeelding van een traditionele verbrandingsoven te zien.

Verbrandingsoven