Bio Energie Instituut

Solar Fuels

images (1)

21

mrt 14

0

De zon als brandstof leverancier. De meest duurzame energiebron die we kennen, levert ons dagelijks gratis grote hoeveelheden en 100% schone energie.

Fotosynthese

Untitled

Een van de meest belangrijke, essentiële en schoonste energie producerende processen op deze aarde is de fotosynthese. Leven op aarde is slechts mogelijk dankzij dit proces. Fotosynthese is het proces in planten, algen en sommige bacteriën, waarbij de zonne-energie wordt omgezet in suikers. Hierbij ontstaat zuurstof als bijproduct.
 
De suikers worden gebruikt om de planten te laten groeien en voor de aanmaak van onder andere eiwitten, koolhydraten en oliën, oftewel biomassa. Fotosynthese kan dus gezien worden als de omzetting van de zonne-energie in biomassa.

Bio Solar Cell onderzoekprogramma

In dit onderzoeksprogramma werken werken 9 Nederlandse onderzoeksinstellingen en 39 bedrijven mee aan het onderzoek naar fotosynthese in micro-organismen, planten en kunstmatige systemen. Het doel van het onderzoek is te komen tot een directe omzetting van zonlicht in brandstoffen, zonder eerst biomassa te creëren.
 
Bacteriën die brandstoffen, zoals bijvoorbeeld ethanol of butanol kunnen produceren, zijn reeds lang bekend. Echter, deze bacteriën voeden zich niet met het zonlicht, maar zijn afhankelijk van voedingsstoffen (biomassa). Er zijn ook bacteriën die wel gebruik maken van het zonlicht en hun energie halen uit de fotosynthese: de cyanobacteriën of blauwwieren.
 
Het onderzoek richt zich op het combineren van deze twee eigenschappen. Micro-organismen die met behulp van fotosynthese zonlicht direct om kunnen zetten in brandstoffen.
 

Goed perspectief

De ontwikkelingen staat nog in de kinderschoenen, maar solar fuels hebben een zeer grote potentie om als duurzame energiebron gebruikt te worden. Door het gebruik van micro-organismen hoeft men niet meer bang te zijn dat er landbouwgronden worden opgeofferd voor de teelt van biomassa voor de energievoorziening.
 
Onderzoek naar de zogenoemde solar fuels vindt niet enkel in Nederland plaats. Over de hele wereld onderzoekt men diverse mogelijkheden om het proces van fotosynthese te koppelen aan de productie van brandstoffen.