Bio Energie Instituut

Wat is bio-energie?

Het antwoord op de titel van deze pagina is vrij eenvoudig te geven. Bio-energie is energie die wordt opgewekt met biomassa. Biomassa is organisch materiaal, waaronder hout, GFT (groente-, fruit & tuinafval), speciale gewassen, mest en plantaardige olie.


DE-Tekening_Bio-energie
In de bovenstaande afbeelding is weergegeven hoe bio-energie meestal wordt opgewekt.


Het grootste gedeelte van de duurzame energie in Nederland bestaat uit bio-energie. Ongeveer 61 procent van alle duurzame energie in Nederland is op dit moment bio-energie. Het is relatief goedkoop en eenvoudig op te wekken en daarnaast is bio-energie een vrij schone vorm van energie.

Bio-energie kan bovendien worden opgewerkt in kolencentrales, waardoor we kolencentrales kunnen blijven gebruiken. Daarbij kan er een mix van kolen en bio-energie worden gestookt, waardoor energieproducenten zelf het percentage bio-energie dat ze opwekken kunnen bepalen.

Het verbranden van biomassa in kolencentrales klinkt misschien vrij milieuonvriendelijk, maar dat valt in de praktijk wel mee. Biomassa heeft in een eerder stadium namelijk CO2 uit de lucht gehaald en deze CO2 zal bij verbranden weer terug in de lucht komen, maar er zal geen extra CO2 worden gecreëerd.

Ook biogas is een interessante toepassing die steeds meer wordt gebruikt. Biogas is bio-energie die wordt opgewekt door het vergisten of vergassen van biomassa. Dit gebeurt door biomassa op te warmen in een speciale tank, waardoor het eerder gaat rotten en er brandbare gassen vrijkomen. De gassen kunnen vervolgens worden gebruikt voor het opwekken van energie, de verwarming van een huis of om te koken.

Milieubewegingen hebben soms kritiek op bio-energie als duurzame energie. Dit komt vooral doordat er in sommige gevallen teveel schadelijke deeltjes in de lucht komen en er is volgens de bewegingen te weinig duidelijkheid over de methode die is gebruikt om bio-energie op te wekken. Tot slot zouden andere vormen van duurzame energie, zoals zonne-energie en windenergie, schoner zijn.