Bio Energie Instituut

Zonnepanelen: duurzaam maar duur?

wat-kosten-zonnepanelen

30

nov 14

0

SolarEngineShuman2

De opwarming van de aarde en de beperkte voorraad fossiele brandstoffen zullen ons uiteindelijk dwingen met alternatieven voor de dag te komen. Hoog in dat lijstje staan wind- en zonne-energie. Beide technieken zijn al heel lang bekend, maar worden nu pas op grote schaal ingezet om elektriciteit op te wekken. De eerste windmolens vond je in het oude Perzië (huidig Iran). En in Nederland staan ze uiteraard ook al honderden jaren. Zonnepanelen lijken misschien een ontwikkeling van de laatste decennia te zijn. Maar ook daar kunnen we veel verder terug in de geschiedenis. Al in 1912 werd in Cairo een werkende installatie met zonnepanelen gebouwd. Helaas werd die kort daarna verwoest tijdens de eerste wereldoorlog.

Investeren in zonlicht

Voor de gewone consument zijn vooral die zonnepanelen interessant. Het is een fikse investering, maar die zou je er na verloop van tijd terug moeten kunnen uithalen. Je produceert dan immers zelf je elektriciteit. Voor een gemiddeld gezin gaat het dan over een jaarlijks verbruik rond 3500kWh, wat overeenkomt met ongeveer 16 zonnepanelen en een investering tussen de  4000 en € 8000. Omdat regeringen op alle niveaus (Europees, nationaal, lokaal) groene energie wilden stimuleren, werden hiervoor ook subsidies in het leven geroepen. In het volgende overzicht laten we ons licht schijnen over alle mogelijke financieringsvormen.

beee

Voor niets gaat de zon op

Sinds vorig jaar is het budget voor landelijke subsidies helaas op. Dat is niet alleen in Nederland zo. Ook België verkeert in dezelfde situatie. Reden hiervoor zijn de dalende prijzen voor zonnepanelen, waardoor de subsidiëring verschoof naar andere sectoren. Daarnaast zijn er echter nog steeds gemeentelijke subsidieregelingen. Via de website Energiesubsidiewijzer kun je nagaan op welke regelingen jij lokaal eventueel aanspraak kan maken. Daarnaast is het ook mogelijk om een persoonlijke lening af te sluiten. Nu de prijzen van zonnepanelen zijn gedaald is dat zelfs zonder subsidie een reële optie. Vaak is het daarbij ook zo dat de rente fiscaal aftrekbaar is. Omdat de belastingdienst particulieren die groene stroom aan het net teruggeven beschouwt als ondernemers, kun je zelfs de btw op de aanschafprijs terugkrijgen. Voorwaarde is dan wel dat je ook btw betaalt op de geleverde stroom. Maar als dat over een bedrag van € 1345 of minder gaat (wat voor de gemiddelde gebruiker zo gaat zijn), kun je hier vrijstelling voor verkrijgen.